ภาพสำรวจพื้นที่สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน ณ. เทศบาลตำบลนางั่ว  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์วันที่ 31 สิงหาคม 2554
คณะผู้บริหาร บริษัทเสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัด นำโดย นายณพชัยสมานสวน ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ รศ.สุชาติ  นวกวงศ์ ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  นายสมชัย  หนูนารถ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและทีมงานได้ลงสำรวจพื้นที่สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน ณ เทศบาลตำบลนางั่ว  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยมี ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย  ปลัดเทศบาลตำบลนางั่ว เป็นผู้นำสำรวจ                                                                  Home    Company    Service    Research    Contact    Check Mail