ภาพนำเสนอการทำประชาคมโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานขยะชุมชน  ณ บ้านสนวน   หมู่ 4  ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


เมื่อวันที่  8 ตุลาคม  2554
ณ บ้านสนวน หมู่ 4 ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาคณะผู้บริหาร บริษัทเสริมทรัพย์ไพศาล กรุ๊ป 1999 จำกัดนำโดย นายณพชัย สมานสวน ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการผู้จัดการดร.กัณฑิมา ศรีวิลัย กรรมการบริหารนายณรงค์ วงค์แดง ,นายสุริยันต์ สมานสวน รองกรรมการผู้จัดการรศ.สุชาติ นวกวงศ์ ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมนายสมชาย ธนวรกิจ ผู้อำนวยการภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทีมงาน ได้เข้านำเสนอการทำประชาคมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน(โรงงานเตาเผาขยะมูลฝอยแบบไร้มลพิษและผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย)โดยมี นายเสรี ไชยกิตติ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจอหอส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นำท้องถิ่น และประชาชนตำบลหนองไข่น้ำ เข้าร่วมฟังโครงการฯต่างเห็นชอบในหลักการและเตรียมวางแผนเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป                                                        Home    Company   Service    Research    Contact    Check Mail   Webboard